Tìm em

hái hoa tươi dâng đời

Tìm em

Gánh sầu leo dốc núi
Đổ buồn ra biển đông
Tìm em trong cát bụi
Ném đời qua sắc không

Hái hoa đồng trước ngõ
Động giọt sương ngủ yên
Ngỡ em về đâu đó
Làm vỡ đá ưu phiền

Vui buồn con sóng vỗ
Dập dìu ngõ tử sinh
Người về tìm bến đỗ
Sao em cứ vô tình?

Từ Xuân Lãnh 2002
(Trích tập thơ Mắt nghìn trùng, Từ Xuân Lãnh, NXB Văn nghệ, 2004)

Cuộc đời Từ Xuân Lãnh là những cuộc viễn du bất tận. Ông đi để tìm lại chính mình, tìm lại một thời tươi trẻ  bị thời gian đánh cắp. Thân thể ông an định nhưng tâm hồn ông bất định. Thường trụ mà không thường trụ. Hư vô cũng chẳng hư vô. Đọc qua mấy mươi bài ta sẽ cảm được rõ ràng điều đó. 

Tìm kiếm nhanh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.