thuyet-minh-hoa-bi-ngan

Thuyết minh hoa Bỉ ngạn

Hao Bỉ Ngạn được nhiều người ưa thích vì màu sác đẹp đẽ và chói mắt của nó. Bỉ ngạn hoa mãi mãi là huyền thoại khiến ta nhớ đến những ảo vọng trong tình yêu và sức mạnh tìm kiếm cái vĩnh hằng của con người.

thuyet-minh-ve-su-tu

Thuyết minh về Sư tử

Sư tử được xem là biểu tượng của sức mạnh thống trị trên mặt đất. Những con sư tử đực được thường được gọi là nhũng gã lang thang vì chúng thường hay di chuyển để tìm kiếm vùng đất thống trị mới.

thuyet-minh-ve-loai-ran

Thuyết minh về loài rắn

Loài rắn được xem là biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, nhục dục, quyết đoán, đa nghi. Nó còn được tôn vinh như là vị thần của bóng tối, giữ gìn bí mật và bảo vệ linh hồn.