suy-nghi-cai-chet-khong-phai-la-dieu-mat-mat-lon-nhat-trong-cuọc-doi-su-mat-mat-lon-nhat-la-de-tam-hon

Suy nghĩ: “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”

“Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”. Nếu bạn chấp nhận sống những tháng ngày vô nghĩa nghĩa là bạn đã chết trong tâm hồn.