tai-nang-thuong-duoc-toa-sang-trong-im-lang

Suy nghĩ: “Tài năng thường được tỏa sáng trong sự im lặng, còn cái kém cỏi thì thường tự lan tỏa bằng âm thanh”

Hãy bước đến sự thành công trong thầm lặng, đừng cho mọi người biết mình đã làm gì, đã đạt gì vì đối với họ những điều mình có không quan trọng. Vì thế,hãy tự bản thân mình mà luyện tập để đạt được mục đích một cách khiêm tốn.