cam-nhan-ve-dep-nguoi-anh-hung-qua-hoi-thu-14-trong-hoang-le-nhat-thong-chi-va-doan-trich-luc-van-tien

Cảm nhận vẻ đẹp người anh hùng qua hồi thứ 14 trong Hoàng Lê nhất thống chí và đoạn trích Lục Vân Tiên

Cảm nhận vẻ đẹp người anh hùng qua hồi thứ 14 trong Hoàng Lê nhất thống chí và đoạn trích Lục Vân Tiên. Quang Trung và Lục Vân Tiên đều là những người anh hùng đáng ngưỡng mộ và là nơi gửi gắm ước mơ của nhân dân lao động về một vị anh hùng xuất thế

so-phan-nguoi-phu-nu-trong-xa-hoi-phong-kien-qu-hinh-tuong-vu-nuong-va-thuy-kieu-5451-2

Từ cái chết của Vũ Nương trên sông Hoàng Giang đến lần tự vẫn của Thúy Kiều trên sông Tiền Đường, hãy trình bày suy nghĩ về cuộc đời và số phận bi thương người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Từ cái chết của Vũ Nương trên sông Hoàng Giang đến lần tự vẫn của Thúy Kiều trên sông Tiền Đường, hãy trình bày suy nghĩ về cuộc đời và số phận bi thương người phụ nữ trong xã hội phong kiến

tim-hieu-bai-toan-dan-so

Văn bản Bài toán dân số

Bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại. Thực chất, đó chỉ là một sự liên quan mà tác giả giả định, chứ thực chất, đó là một thử thách trong câu chuyện ban thưởng từ xa xưa.