tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-chung-minh-phong-cach-van-hoc-bieu-hien-truoc-het-o-cach-nhin-cach-cam-thu-6789

Qua tùy bút Người lái đò sông Đà, hãy chứng minh: “phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả”.

Qua tùy bút Người lái đò sông Đà, hãy chứng minh: “phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả”.

phan-tich-dien-bien-tam-trang-va-hanh-dong-cua-mi-khi-mi-giai-thoat-choa-phu-chay-tron-khoi-hong-ngai-14016-2

Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm giải thoát cho A Phủ chạy trốn khỏi Hồng Ngài

Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm giải thoát cho A Phủ chạy trốn khỏi Hồng Ngài. Mị gánh chịu một đời lam lũ, nhưng hình hài, thể xác không đến nổi kiệt quệ thê thảm, lưng còng rạp xuống như người chị dâu cam chịu tội nghiệp.