ra-ma-buoc-toi-xi-ta

Ra-ma buộc tội Xi-ta

RA-MA BUỘC TỘI (Cảm xúc khi dạy xong đoạn trích “Rama buộc tội” – Hoàng Thảo) Chừng nào sông cạn đá mòn Ra- ma tích truyện vẫn còn lưu danh. Tình yêu đang đẹp như