Suy nghĩ về ý nghĩa câu tục ngữ Có chí thì nên

Nghị luận có chí thì nên

Có ý chí thì làm việc gì cũng nên

Mở bài:

Sự khác biệt lớn nhất giữa người chiến thắng và kẻ thất bai không phải là sức mạnh, tiền bạc hay địa vị mà chính là ở ý chí. Ý chí mạnh mẽ biến việc khó thành việc dễ, giúp ta kiên trì, bền bỉ trong công việc, vượt qua khó khăn, trở ngại đễ đạt đến thành công. Bởi thế, người xưa từng nói: có chí thì nên.

  • Thân bài:

Thế nào là có chí thì nên?

Có chí nghĩa là có nghị lực, quyết tâm vững vàng. Nên là đạt đến thắng lợi, thành công trong cuộc sống. Câu tục ngữ ngắn gọn bốn từ, tách hai vế sóng đôi bổ sung kết hợp chặt chẽ như một quy luật tất yếu trong cuộc sống. Khẳng định đức kiên nhẫn, bền bỉ chính là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Đó là một lời khuyên, một bài học mà ông cha ta đã đúc kết từ ngàn đời truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau; có sự kiên trì nhẫn nại và quyết tâm lớn thì việc gì cũng làm xong cho dù việc đó rất khó khăn tưởng như khong thể hoàn thành được.

Tại sao có chí thì nên?

Con người ai cũng muốn thành đạt trong công việc nhưng con đường dẫn đến thành công thường quanh co khúc khuỷu và lắm chông gai. Bác Hồ đã từng khẳng địn trong bài “Đi đường”

“Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”

Xác định được điều ấy, chúng ta mới xác định được lập trường, lí tưởng,mục đích và trước mọi chông gai khó khăn chúng ta mới sẵn sàng đối phó. Và lúc này ý chí, nghị lực là yếu tố đầu tiên giúp ta vượt qua trở ngại đó.

Ý chí sẽ giúp chúng ta có niềm tin vững vàng và chính trong gian khổ đó, trước những tai ương gặp trong đời sẽ nung rèn tinh thần chúng ta thêm hăng hái, tôi luyện hơn.

“Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
Nghĩ mình trong bước gian truân
Tai ương, rèn luyện tinh thần thêm hăng”

Trong lịch sử chống ngoại xâm, dân tộc ra phải thực hiện chiến lược trường kì kháng chiến. Từ cuộc kháng chiến chống quân Minh của vua tôi nhà Lê cách đây mấy thế kỉ, cho đến cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta. Tất cả đều thể hiện ý chí, nghị lực kiên cường, bất khuất của dân tộc. Cuối cùng chính sự bền chí ấy dẫn chúng ta đến thắng lợi vẻ vang giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc.

Trong cuộc sống lao động sản xuất, nhân dân ta cũng thể hiện đức tính kiên nhẫn, bền bĩ đáng khâm phục. Nhìn con đê sừng sững ven sông Hồng, chúng ta mới hiểu được tổ tiên ta đã kiên trì, nhẫn nại tới mức nào để tạo bức tường thành ngăn dòng nước luc bảo vệ mùa màng

Cuộc đời của Bác Hồ là những dẫn chứng hùng hồn về sự kiên trì nhẫn nại, về quyết tâm vượt qua thử thách, về niềm tin và tinh thần lạc quan cách mạng. Trên con đường cứu nước, sống ở nước ngoài, biết bao vất vả và cực nhọc nhưng Bác chẳng sờn lòng.

Có chí vững vàng sẽ giúp chúng ta thêm nghị lực, sức mạnh để đối phó với khó khăn. Có những việc tưởng chừng không làm được nhưng có ý chí giú ta dễ dàng khuất phục cho dù có là việc đào núi lấp biển, ý chí giúp chúng ta trước khó khăn có thêm sáng tạo để giải quyết.

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Bài học nhân thức:

Chúng ta mạnh dạn phê phán những kẻ ngại khó sợ khó hay nản ý ngã lòng bi quan trước khó khăn. Nhưng đừng nghĩ rằng chủ quan tự mãn là thái độ đúng đắn.

Lời khuyên của ông cha luôn đúng đắn thiết thực. Nó còn ý nghĩa hơn khi chúng ta thực hiện lời dạy đó. Vận dụng trong hoàn cảnh thực tế ngày nay, câu tục ngữ là bài học quý báu. Sống ở trên đời bất cứ việc gì khi đã xác định được mục đích, muốn đến thành công không dễ dàng. Nếu có ý chí nghị lực vững vàng, chúng ta sẽ vượt qua được thử thách. Có ý chí sẽ rèn luyện được tinh thần tự chủ không dựa dẫm, tự tin trong cuộc sống.

Nhà văn phương Tây đã khẳng định “Thiên tài là một sự kiên nhân lâu dài”. Qủa đúng như vậy. Nhưng ngoài đức tính kiên trì nhẫn nại, chúng ta cần phải vận dụng óc thông minh sáng tạo để đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Chúng ta phải đương đầu với mọi gian lao thử thách, xác định lý tưởng mục đích làm việc vững vàng. Đừng sợ thất bại. Nếu vấp ngã phải dũng cảm đứng lên, tự tin bước lại từ đầu, để đạt tới mục đích, đem hết khả năng của mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

  • Kết bài:

Câu tục ngữ Có chí thì nên ngắn gọn, súc tích mà bao hàm sâu xa. Đó là sự đúc kết kinh nghiệm từ cuộc sống chiến đấu và lao động, ông cha ta khuyên nhủ mọi người phải kiên trì nhẫn nại để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách đạt tới thành công.

Tìm kiếm nhanh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.