Nghị luận:Hiền tài là nguyên khí của quốc gia-Thân Nhân Trung

Nghị luận:Hiền tài là nguyên khí của quốc gia-Thân Nhân Trung

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia-Thân Nhân Trung

  • Mở bài:

Xưa nay, trọng hiền mến sĩ, chiêu mộ nhân tài cho đất nước luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm. Đất nước không thể ổn định và phát triển nếu như không thu hút được những người có trí tuệ và tài năng góp sức vào sự nghiệp lớn của quốc gia. Bậc lãnh đạo anh mình, người hiền tài hết lòng phụng sự đất nước tất hưng thịnh. Ngược lại, lãnh đạo mưu cầu danh lợi, hiền tài nhân sĩ giấu mình ẩn cư đất nước tất loạn lạc, suy tàn. Đó cũng là bài học của muôn đời đến nay còn nguyên ý nghĩa.

  • Thân bài:

Hiền tài là gì?

Hiền tài là người có kiến thức, có tài năng và phẩm chất tốt đẹp, có tâm huyết và khát vọng cho đất nước cho dân tộc. Ở một hiền tài có sự kết hợp chặt chẽ giữa tài năng và đức độ ở mức cao độ, tạo nên một khí chất cao thượng, đáng kính.

Nguyên khí là gì?

Nguyên khí có nghĩa là khí chất, phẩm chất, năng lực, sức mạnh được khởi sinh từ nguồn cội có tính bền vững, bất biến. Theo triết học phương đông “khí” chính là yếu tố quyết định sức mạnh của vạn vật. Không có “khí” vật sẽ sớm suy kiệt mà lụi tàn. Còn nguyên có nghĩa là khởi đầu, trường tồn, bất biến.

Nguyên khí chỉ cái khí đầu tiên, khi trời đất hỗn độn chưa phân, vũ trụ chưa hình thành. Nguyên khí cũng chỉ tinh thần, tinh khí của con người. Nguyên khí cũng chỉ cả lực lượng vật chất, tinh thần của quốc gia, xã hội: “Đạo trị nước, trước tiên là bồi dưỡng nguyên khí” (Trị quốc chi đạo, tiên tại dưỡng kỳ nguyên khí).

Trong câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, thì nguyên khí chính là tinh thần, tinh khí, hoặc lực lượng tinh thần (và cả lực lượng vật chất) của quốc gia.

* Coi “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là một ý kiến đúng đắn:

– Hiền tài là người định hướng chính trị: Họ là những người xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạt định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng đất nước.

– Hiền tài là tinh hoa của văn hóa xã hội: họ là những người định hướng văn hóa cho xã hội, định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận, diện mạo văn hóa của xã hội, đóng góp to lớn trong việc xây dựng nên một xã hội văn minh, một xã hội vì con người.

– Hiền tài là nền tảng tiến bộ của xã hội: Họ là những người phát minh ra khoa học, dung khoa học để chế ngự thiên nhiên, đưa khoa học phục vụ các chương trình xã hội, cải thiện điều kiện vật chất, cải thiện thương mại và công nghiệp.

– Hiền tài là động lực của tang trưởng kinh tế: Họ là nững người đề ra những phương pháp tiên tiến cho sản xuất của cải vật chất phục vụ xã hội. Ở đâu có nhiều tri thức, ở đó nền kinh tế phát triển bền vững hơn; những công ty, đơn vị nào có nhiều tri thức sẽ phát triển mạnh hơn…Trong thời đại kinh tế hiện nay, tri thức được coi là thành phần mang lại giá trị kinh tế lớn nhất.

– Hiền tài là lực lượng nồng cốt trong quản lí xã hội: Họ là những người có khả năng phán đoán và nhận định sáng suốt, nhạy bén xử lý các tình huống, đề ra lối sách thích hợp để vận hành tốt công việc, đặc biệt huy động được nhiều tài năng trong lĩnh vực mình phụ trách, và giải quyết được các vấn đề ở tầm cao.
Tóm lại, hiền tài có quan hệ tới sự thịnh suy của đất nước, nguyên khí thịnh thì đất nước giàu mạnh, nguyên khí suy thì nước yếu và càng ngày càng xuống cấp.

* Ý kiến của Thân Nhân Trung thể hiện sự quan tâm đến giáo dục và trọng dụng nhân tài của nhà nước phong kiến đương thời:

– Ý kiến trên được trích từ Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo năm thứ ba ( 1442) mà Thân Nhân Trung được vua giao cho soạn, để khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên của việt Nam hiện đặt lại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

– Việc dựng bia đá nhằm mục đinh vinh danh hiền tài, khiến cho họ đem tài năng ra cống hiến và giúp sức cho nước nhà; khuyến khích mọi người noi gương hiền tài; ngăn ngừa điều ác. Dựng bia đúng là cách tôn vinh quá khứ, làm gương cho thế hệ tương lai, tạo dựng truyền thống hiếu học.

– Việc dựng bia đã thể hiện tư tưởng lớn về đào tạo nhân tài, sử dụng nhân tài đất nước của các bậc minh quân.

* Ý kiến của Thân Nhân Trung còn là lời nhắc nhở các nhà lãnh đạo của các thế hệ sau phải biết coi trọng việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ.

* Việc sử dụng nhân tài trọng sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam.

– Trong thời phong kiến: Thành phần trí thức được coi là hàng đầu, sĩ, nông, công, thương). Thời Lí, năm 1075, mở trường đại học đầu tiên là Quốc Tử Giám để đào tạo nhân tài. Khoa cử thời Lí, Trần góp phần phát triển văn minh Đại Việt.Đến thời Lê sơ, Năm 1442 mở khoa thi Hội đầu tiên để chọn Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa.Từ năm 1462, đời vua Lê Thánh Tông, việc thi cử càng được coi trọng. Trên bia tiến sĩ đã ghi “việc chính trị lớn của đế vương không gì cần bằng nhân tài”. Lời dụ của vua Lê Hiến Tông (1498- 1504) có ghi: “Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh mẽ thì trị đạo mới thịnh”. Nhiều bậc trí thức đã làm vẻ vang cho đất nước như Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn Ăn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, v.v…

– Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ: chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của tri thức và coi trọng sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo, Bác cho rằng: “Kiến thiết phải có nhân tài” và “Một dân tọc dốt là một dân tộc yếu”.Đảng, Ban chấp hành Trung ương khóa X đã đánh giá về đóng góp của tri thức: Đội ngũ tri thức Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thự dân Pháp và đế Quốc Mĩ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiều bậc trí thức đã đóng góp
To lớn, quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp Đế quốc Mĩ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiều bậc trí thức đã đóng góp cho đất nước: huỳnh Thúc Kháng, Đặn Thai Mai, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Tôn Thất Tùng, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Ngọc Thạch, v.v…

– Trong công cuộc đổi mới: Đảng và nhà nước chú trọng xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kì đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Hiện số lượng thanh lien tri thức khá đông được đào tạo ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ…đem kiến thức về nước để phục vụ trong các kĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch,…Nhiều doanh nhân thường xuyên ra nước ngoài để nâng cao trình độ, kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, tìm đối tác, kêu gọi đàu tư, v.v…Tuy nhiên do chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc còn thiếu thốn, đời sống còn khó khan nên lực lượng hiền tài chưa toàn tâm, toàn ý cho công việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật.

* Tuổi trẻ phải làm gì để trở thành hiền tài?

– Đối với đât nước: Để trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi hỏi con người ta phải chọn con đường rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ tri thức; ngăn ngừa nạ chảy máu chất xám. Cụ thể là cần có chính sách giúp đỡ, phát hiện, đánh giá, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, đồng thời cũng cần quan tâm đén sự nghiệp giáo dục, tôn vinh những người có công chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục, giúp đỡ hiền tài.

– Đối với bản thân: Học tập chăm chỉ, nghiêm túc để nâng cao trình độ, khả năng sáng tạo, năng lực làm việc và rèn luyện nhân cách để chở thành hiền tài góp phần xây dựng đất nước.

  • Kết bài:

Ngày nay dân tộc ta đang cùng cả nhân loại bước vào một thời kỳ đầy rẫy những sự kiện mới lạ chưa từng diễn ra trong lịch sử. Các quốc gia đang đi vào một sự hội nhập kinh tế rộng lớn trong xu hướng toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Sự kỳ diệu của trí tuệ con người đã cực kỳ nhanh chóng mở rộng sự phát triển của mọi ngành khoa học, đặc biệt là công nghệ thông tin, điện tử, sinh học… Một cuộc chạy đua gay gắt để sinh tồn và phát triển đang diễn ra trên toàn thế giới trong một thế bất bình đẳng giữa giàu và nghèo, giữa phát triển và lạc hậu, đặc biệt là giữa các siêu cường nắm trong tay hầu hết của cải vật chất và tinh thần với một bên là những nước vô cùng thiếu thốn đang tụt hậu trong hoàn cảnh đói nghèo và thất học. Trong tình hình nói trên, Việt Nam đã chủ động hội nhập kinh tế và phát huy cao nhất trí tuệ, tài năng, nhanh chóng nắm được những thành tựu tinh thần của thời đại để có một tầm cao trong suy nghĩ và sáng tạo. Chính vì thế mà chưa lúc nào bằng lúc này, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiền tài trên đất nước ta lại được đặt ra một cách cấp thiết và cực kỳ quan trọng.

theo http://duongleteach.com

Give a Comment