Văn mẫu 9

Nghị luận:Giải pháp khắc phục hiện trạng nói dối, làm giả trong xã hội ngày nay

8
Nội dung bài viết

  Giải pháp khắc phục hiện trạng nói dối, làm giả trong xã hội ngày nay

  Cùng là nền văn hóa gốc nông nghiệp nhưng so với Việt Nam thuần túy nông nghiệp lúa nước, văn hóa Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc lại phát triển có hướng khác biệt. Nền văn hóa Việt Nam phát triển sáng tạo ngay trong quá trình tiếp thu, không bao giờ bắt chước rập khuôn máy móc mà luôn biến ảo, làm cho cái được tiếp nhận thích nghi ngay với điều kiện thực tế. Chính điêu đó tạo nên nét bền vững, ổn định của nền văn hóa Việt Nam nghìn năm văn hiến.

  Tuy nhiên, do tác động của quy luật cạnh tranh nền kinh tế thị trường, trong nhiều năm qua, các giá trị về đạo đức, lối sống truyền thống bị phá vỡ nhanh chóng, trong khi phong cách của văn hóa đô thị và công nghiệp chưa kịp hình thành rộng rãi. Trong khi, các thủ tục hành chính hết sức phiền hà mà tính kỉ luật của pháp luật chưa đủ sức răn đe, khiến người dân trong cuộc mưu sinh sẵn sàng làm sai, làm giả, lừu dối lẫn nhau, vi phạm nghiêm trọng đạo đức và luật pháp. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những rối loạn trong xã hội và tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng về tính chất nghiêm trọng cũng như quy mô và số lượng. Có thể nói hiện tượng nói dối, làm giả trở thành một hiện tượng phổ biến, làm mất niềm tin của con người trong xã hội hiện nay.

  Muốn chấn chỉnh tình trạng này một cách hiệu quả và triệt để trước hết khong phải từ giáo dục hay xây dựng ý thức công dân, mà phải từ việc bảo vệ pháp luật và thực thi luật pháp. Pháp luật không nghiêm thì con người không biết sợ. Con người không biết sợ thì thường làm sai, bất chấp luật pháp. Một khi, các hành vi phạm tội được xử lí minh bạch, công khai, có tính răn đe mạnh mẽ sẽ trở thành bài học nhắc nhở con người, điều chỉnh hành vi của con người, biết tôn trọng luật pháp, lấy lại tôn nghiêm cho thể chế.

  Tiếp đó, chấn chỉnh nền giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, nhân phẩm, lối sống và hành vi ứng xử cho con người. Giáo dục trong thời đại nào cũng đóng vai trò quyết định đến văn hóa và nền đạo đức của dân tộc. Con người được giáo dục tốt thì nhận thức mới tốt, mới hưởng đến lối sống cao đẹp, biết tôn trọng, trân trọng người khác, tôn trọng luật pháp và không còn làm điều sai trái. Đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Tăng cường khuyến khích, cổ động, tuyên truyền và phát triển lối sống lành mạnh, tích cực dựa trên những chuẩn mực đạo đức cao cả. Giáo dục ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của con người, tạo dựng ý thức mới tiến bộ, phù hợp với đất nước trong thời kì hội nhập thế giới.

  Hành vi nói dối, làm giả còn xuất phát từ lối ứng xử mềm dẻo, tính cả nể một vừa hai phải của dân tộc ta, cách quản lí quan liêu bao cấp, khiến cho kẻ xấu lợi dụng mưu lợi riêng mình. Thường người thật thà, biết tôn trọng pháp luật lại bị xem là vụng về, không khôn khéo làm nảy sinh lối làm việc ỷ lại, bao che, đặc quyền có cơ hội phát triển mạnh. Bởi thế, để chống lại lối làm việc này, pháp luật phải được xây dựng chặt chẽ, toàn diện, nghiêm khắc, quản lí phải đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai.

  Tăng cường phát hiện và tuyên dương những tấm gương trung thực điển hình và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gian lận, giả dối gây tổn hại trong cộng đồng để làm gương. Láy cái tốt đẹp để lấn át cái xấu cái ác trong xã hội. Người lớn phải làm gương đi trước. Nhà trường phải có phương pháp giáo dục đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, từng bước khắc phục tình hình tiến tới đẩy lùi căn bệnh nói dối, là giả ra khỏi cộng đồng.

  theo duongleteach.com

  0 ( 0 bình chọn )

  Kết nối với chúng tôi

  Sự kiện nổi bật

  Thứ 5

  27/04/2021 00:00

  Mã miễn phí vận chuyển 5.5 Shopee

  Tại địa điểm

  Duongleteach.com

  Chủ đề