Nghị luận vai trò của đức tính trung thực đối với học sinh

long-trung-thuc-cua-con-nguoi

Trung thực là vẻ đẹp đầu tiên trong kho tàng phẩm chất con người

  • Mở bài:

Để thành công trong cuộc sống con người cần rèn luyện nhiều đức tính tốt đẹp. Một trong những đức tính ấy là đức tính trung thực

  • Thân bài:

Trung thực là gì?

Trung thực là tôn trọng sự thật,chân lí lẽ phải,là luôn sống ngay thẳng,thật thà và dám nhận lỗi khi mắc khuyết điểm

Biểu hiện của đức tính trung thực:

Người có tính trung thưc luôn tôn trọng sự thật,lẽ phải,ko gian dối trong lời nói và hành động. Họ có lối sống hòa đồng với mọi người xung quanh và hay giúp đỡ người khác

Người trung thực luôn dũng cảm chống lại cái xấu,sự gian dối trong cuộc sống để bải vệ lẽ phải

Học sinh cần làm gì để rèn luyện tính trung thực:

-Phấn đấu học tập tốt,rèn luyện phẩm chất tốt đẹp

-Không gian dối trong học tập và thi cử

-Không nói dối hay lừa dối người khác

-Luôn tôn trọng và giúp đỡ bạn bè

Phê phán những ng k có tính trung thực:

-Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều ng thiếu trung thực. Họ thường của dối hoặc giả dối người khác để trốn tránh trách nhiệm hoặc mưu lợi cho bản thân

-Người không trung thực thường bị mọi người khinh ghét và xa lánh. Những người như thế thật đúng chê trách

Rút ra bài học cho bản thân:

-Học sinh phải rèn luyện đức tính trung thực trong học tập và đời sống

-Thiếu tính trung thực sẽ k thể trở thành ng tốt

  • Kết bài

-Trung thực là vẻ đẹp đầu tiên và quý báu nhất trong khi tàng phẩm chất cao quý của con người. Có được lòng trung thực chúng ta sẽ có được sự yêu mến của mọi người và thành công trong cuộc sống.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.