MỤC LỤC SGK NGỮ VĂN LỚP 9

MỤC LỤC SGK NGỮ VĂN LỚP 9

MỤC LỤC SGK NGỮ VĂN 9
Cả năm: 37 tuần ( 175 tiết)
Học kì 1: 19 tuần (90 tiết)
Học Kì 2: 17 tuần (85 tiết)

Tuần 1:
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Tuần 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tt)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Tuần 3
Tuyên bố thế giới về…trẻ em
Các phương châm hội thoại (tt)
Bài viết số 1

Tuần 4
Chuyện người con gái Nam Xương
Xưng hô trong hoại thoài
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 5
Sự phát triển của từ vựng
Chuyện cũ trong phủ chúa Trinh
Hoàng Lê nhất thống chí
Sự phát triển của từ vựng (tt)

Tuần 6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy kiều
Cảnh ngày xuân
Thuật ngữ
Trả bài viết số 1

Tuần 7
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Miêu tả trong văn bản tự sự
Trau dồi vốn từ
Bài viết số 2

Tuần 8
Mã Gián Sinh mua Kiều
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Tuần 9
Lục Vân Tiên gặp nạn
Chương trình địa phương (phần văn)
Tổng kết từ vựng
Tổng kết từ vựng (tt)
trả bài viết số 2

Tuần 10
Đồng chí
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kiểm tra truyện trung đại
Tổng kết từ vựng (tt)
Nghị luận trong văn bản tự sự

Tuần 11
Đoàn thuyền đánh cá
Tổng kết từ vựng (tt)
Tập làm thơ tám chữ
Trả bài kt văn

Tuần 12
Bếp lửa
Hướng dẫn đọc thêm (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ)
Ánh trăng
Tổng kết từ vựng (tt)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Tuần 13
Làng
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Luyện tập: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Tuần 14
lặng lẽ Sa Pa
Bài viết số 3
Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Tuần 15
Chiếc lược ngà
Ôn tập Tiếng Việt
Kiểm tra Tiếng Việt

Tuần 16
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
Cố hương

Tuần 17
Trả bài viết số 3
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
Trả bài kiểm tra văn
Ôn tập Tập làm văn

Tuần 18
Ôn tập Tập làm văn (tt)
Kiểm tra học kì 1

Tuần 19
Tập làm thơ tám chữ
Hướng dẫn đọc thêm (Những đứa trẻ)
Trả bài kiểm tra HK1

Học kì 2

Tuần 20
Bàn về đọc sách
khởi ngữ
Phép phân tích và tổng hợp

Tuần 21
Luyện tập Phép phân tích và tổng hợp
Tiếng nói của văn nghệ
Các thành phần biệt lập

Tuần 22
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Hướng dẫn chương trình địa phương(phần TLV)

Tuần 23
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Các thành phần biệt lập
Bài viết số 5
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phong-ten

Tuần 24
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phong-ten (tt)
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Tuần 25
Hướng đãn đọc thêm: Con cò
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
trả bài viết số 5

Tuần 26
Mùa xuân nho nhỏ
Viếng lăng Bác
Nghị luận về tác phẩm truyện
Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện
Luyện tập: làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện
Bài viết số 6 (làm ở nhà)

Tuần 27
sang thu
Nói với con
Nghĩa tường minh và hàm ý
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

theo duongleteach.com

Give a Comment