Văn mẫu 9

MỤC LỤC SGK NGỮ VĂN LỚP 9

8
Nội dung bài viết

  MỤC LỤC SGK NGỮ VĂN 9
  Cả năm: 37 tuần ( 175 tiết)
  Học kì 1: 19 tuần (90 tiết)
  Học Kì 2: 17 tuần (85 tiết)

  Tuần 1:
  Phong cách Hồ Chí Minh
  Các phương châm hội thoại
  Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
  Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

  Tuần 2
  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
  Các phương châm hội thoại (tt)
  Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
  Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

  Tuần 3
  Tuyên bố thế giới về…trẻ em
  Các phương châm hội thoại (tt)
  Bài viết số 1

  Tuần 4
  Chuyện người con gái Nam Xương
  Xưng hô trong hoại thoài
  Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
  Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

  Tuần 5
  Sự phát triển của từ vựng
  Chuyện cũ trong phủ chúa Trinh
  Hoàng Lê nhất thống chí
  Sự phát triển của từ vựng (tt)

  Tuần 6
  Truyện Kiều của Nguyễn Du
  Chị em Thúy kiều
  Cảnh ngày xuân
  Thuật ngữ
  Trả bài viết số 1

  Tuần 7
  Kiều ở lầu Ngưng Bích
  Miêu tả trong văn bản tự sự
  Trau dồi vốn từ
  Bài viết số 2

  Tuần 8
  Mã Gián Sinh mua Kiều
  Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
  Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

  Tuần 9
  Lục Vân Tiên gặp nạn
  Chương trình địa phương (phần văn)
  Tổng kết từ vựng
  Tổng kết từ vựng (tt)
  trả bài viết số 2

  Tuần 10
  Đồng chí
  Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  Kiểm tra truyện trung đại
  Tổng kết từ vựng (tt)
  Nghị luận trong văn bản tự sự

  Tuần 11
  Đoàn thuyền đánh cá
  Tổng kết từ vựng (tt)
  Tập làm thơ tám chữ
  Trả bài kt văn

  Tuần 12
  Bếp lửa
  Hướng dẫn đọc thêm (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ)
  Ánh trăng
  Tổng kết từ vựng (tt)
  Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

  Tuần 13
  Làng
  Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
  Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
  Luyện tập: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

  Tuần 14
  lặng lẽ Sa Pa
  Bài viết số 3
  Người kể chuyện trong văn bản tự sự

  Tuần 15
  Chiếc lược ngà
  Ôn tập Tiếng Việt
  Kiểm tra Tiếng Việt

  Tuần 16
  Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
  Cố hương

  Tuần 17
  Trả bài viết số 3
  Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
  Trả bài kiểm tra văn
  Ôn tập Tập làm văn

  Tuần 18
  Ôn tập Tập làm văn (tt)
  Kiểm tra học kì 1

  Tuần 19
  Tập làm thơ tám chữ
  Hướng dẫn đọc thêm (Những đứa trẻ)
  Trả bài kiểm tra HK1

  Học kì 2

  Tuần 20
  Bàn về đọc sách
  khởi ngữ
  Phép phân tích và tổng hợp

  Tuần 21
  Luyện tập Phép phân tích và tổng hợp
  Tiếng nói của văn nghệ
  Các thành phần biệt lập

  Tuần 22
  Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
  Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
  Hướng dẫn chương trình địa phương(phần TLV)

  Tuần 23
  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
  Các thành phần biệt lập
  Bài viết số 5
  Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phong-ten

  Tuần 24
  Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phong-ten (tt)
  Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
  Liên kết câu và liên kết đoạn văn
  Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

  Tuần 25
  Hướng đãn đọc thêm: Con cò
  Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
  trả bài viết số 5

  Tuần 26
  Mùa xuân nho nhỏ
  Viếng lăng Bác
  Nghị luận về tác phẩm truyện
  Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện
  Luyện tập: làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện
  Bài viết số 6 (làm ở nhà)

  Tuần 27
  sang thu
  Nói với con
  Nghĩa tường minh và hàm ý
  Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
  Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

  theo duongleteach.com

  0 ( 0 bình chọn )

  Kết nối với chúng tôi

  Sự kiện nổi bật

  Thứ 5

  27/04/2021 00:00

  Mã miễn phí vận chuyển 5.5 Shopee

  Tại địa điểm

  Duongleteach.com

  Chủ đề