Một số nét lớn của bối cảnh lịch sử có tác động đến văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-thang-tam-1945

+ Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp kéo theo những biến đổi sâu sắc của cơ cấu xã hội Việt Nam.

+ Sự “Âu hóa” xã hội thành thị Việt Nam.

+ Tiếp xúc với văn hóa phương Tây

+ Sự thay đổi về ý thức hệ do có nhiều tầng lớp xã hội ra đời, kéo theo những nhu cầu văn hóa, thẩm mĩ mới.

=>Những thay đổi của xã hội đã dẫn đến những biến đổi sâu sắc trong ý thức, tâm lí con người và có tác động trực tiếp đến văn học.

Bình luận