Hướng dẫn ôn tập và làm bài tập môn Ngữ văn 9 – tuần 20 (Từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020)

huong-dan-on-tap-ngu-van-9-tuan-19-tu-ngay-10-2-den-ngay-16-2-2020

Hướng dẫn ôn tập Ngữ văn 9 – tuần 20
(Từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020)

I. Bài tập luyện tập

Học sinh chọn một trong hai đề sau đây:

1. Viết bài nghị luận về hiện tượng nhiều tấm gương vượt lên số phận học
tập thành công. Những người không chịu thua số phận.

2. Viết bài văn nghị luận về hiện tượng vứt rác ra đường hoặc những nơi
công cộng.

II. Chuẩn bị bài:

1. Soạn và trả lời câu hỏi bài “Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng đạo lí” sgk/ 51, 52, 53, 54, 55

2. Soạn và trả lời câu hỏi bài “Liên kết câu và liên kết đoạn văn” sgk/ 42,
43, 44


Hướng dẫn ôn tập và làm bài:

Đề bài 1 : Viết bài nghị luận về hiện tượng nhiều tấm gương vượt lên nghịch cảnh học
tập thành công, những người không chịu thua số phận.

Đây là kiểu bài nghị luận về một hiện tượng tích cực trong đời sống xã hội. Ngoài nhiệm vụ giải thích, bàn luận vấn đề, cần dẫn chứng thuyết phục, rút ra bài học sâu sắc cho bản thân và đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Các bạn có thể tham khảo bài mẫu tại đây: Nghị luận về hiện tượng nhiều tấm gương vượt lên nghịch cảnh học tập thành công, những người không chịu thua số phận

Đề bài 2. Viết bài văn nghị luận về hiện tượng vứt rác ra đường hoặc những nơi
công cộng.

Đây là kiểu bài nghị luận về một hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội. Ngoài nhiệm vụ giải thích, bàn luận vấn đề, cần dẫn chứng thuyết phục, phê phán những hành động xấu và rút ra bài học sâu sắc cho bản thân và đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Các bạn có thể tham khảo bài mẫu tại đây: Nghị luận về hiện tượng vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng.

II. Chuẩn bị bài mới:

1. Soạn và trả lời câu hỏi bài “Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng đạo lí” sgk/ 51, 52, 53, 54, 55

2. Soạn và trả lời câu hỏi bài “Liên kết câu và liên kết đoạn văn” sgk/ 42,
43, 44

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.