Hướng dẫn ôn tập và làm bài tập môn Ngữ văn 8 – tuần 20 (Từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020)

huong-dan-on-tap-ngu-van-8-tuan-20-tu-ngay-10-2-den-ngay-16-2-2020

Hướng dẫn ôn tập và làm bài tập môn Ngữ văn 8 – tuần 20
(Từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020)

I. Bài tập bắt buộc:

1. Trả lời bốn câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí
Minh (từ câu 1 đến câu 4) sgk/38

2. Nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Ngắm trăng”

II. Nội dung ôn tập:

1. Văn bản

– Học thuộc phần phiên âm, dịch thơ và ghi nhớ của bài thơ “Ngắm trăng” sgk/38
– Đọc kĩ phần chú thích và dịch nghĩa của bài thơ trong sgk/37,38

2. Tiếng Việt:

Bài: Câu cảm thán

– Trả lời các câu hỏi phần tìm hiểu bài trong sgk/ 43
– Học ghi nhớ sgk/ 44
– Làm bài tập 1,2,3,4 sgk/ 44 + 45

III. Chuẩn bị bài mới

1. Văn bản:

– Đọc văn bản, chú thích và trả lời câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản bài thơ “Đi
đường” sgk/39
– Học thuộc phiên âm, dịch thơ và ghi nhớ của bài thơ

2. Tiếng Việt:

Chuẩn bị bài “Câu trần thuật đơn” . Trả lời các câu hỏi phần tìm hiểu bài trong sgk/ 45 + 46


Hướng dẫn ôn tập và làm bài:

I. Bài tập bắt buộc:

1. Trả lời bốn câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí
Minh (từ câu 1 đến câu 4) sgk/38

I. Tác giả:  Hồ Chí Minh (1890- 1969), là vị lãnh tụ kính yêu của nước Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

II. Bài thơ Ngắm trăng:

1. Hoàn cảnh sáng tác: Ngắm Trăng là bài thơ số 20 trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác lúc Bác đang bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc

2. Bố cục:

– Phần 1: 2 câu đầu: Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác
– Phần 2: 2 câu sau: Sự giao hòa đặc biệt giữa người tù thi sĩ và trăng

3. Nội dung:

– Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên say mê và phong thái ung dung của Bác ngay cả trong cảnh tù đày.

4. Nghệ thuật:

– Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt giản dị
– Hình ảnh thơ trong sáng, đẹp đẽ
– Ngôn ngữ lãng mạn
– Màu sắc cổ điển và hiện đại song hành.

2. Viết bài văn: Nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Ngắm trăng”

Các bạn có thể tham khảo bài viết ở đây: Cảm nghĩ về bài thơ Ngắm Trăng của Hồ Chí Minh

2. Tiếng Việt:

Bài: Câu cảm thán

I. Đặc điểm hình thức và chức năng:

– Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán:

+ Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a)
+ Than ôi!

– Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cảm thán: có những từ ngữ cảm thán (Hỡi ơi, than ôi) và dấu chấm than khi viết.

– Câu cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói/viết. Người nói/viết có thể bộc lộ cảm xúc bằng nhiều kiểu câu khác (câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu trần thuật), nhưng trong câu cảm thán, cảm xúc của người nói/viết được biểu thị bằng phương tiện đặc thù: từ ngữ cảm thán.

– Ngôn ngữ trong đơn từ, hợp đồng, … (ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ) và ngôn ngữ để trình bày kết quả giải một bài toán (ngôn ngữ trong văn bản khoa học) là ngôn ngữ “duy lí”, ngôn ngữ của tư duy logic và thuần túy trí tuệ, nên không thích hợp với việc sử dụng những yếu tố ngôn ngữ biểu lộ rõ cảm xúc.

II. Luyện tập

Câu 1: Các câu cảm thán là:

(a): Than ôi!; Lo thay!; Nguy thay!
(b): Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
(c): Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.

Câu 2:

Các câu ở bài tập 2 đều là những câu bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Nhưng không có câu nào là câu cảm thán, vì không có hình thức đặc trưng của kiểu câu này (không sử dụng từ ngữ cảm thán, không có dấu chấm than kết thúc câu).

Câu 3: Đặt hai câu cảm thán:

a. Ôi, con cảm ơn bác!
b. Cảnh bình minh trên biển đẹp biết bao!

Câu 4:

– Câu nghi vấn dùng để hỏi, thường có dấu chấm hỏi ớ cuối câu và thường đi kèm với từ nghi vấn.
– Câu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, khuyên bảo… có các từ cầu khiến đi kèm, có ngữ điệu cầu khiến, thường kết thúc bằng dấu chấm than.
– Câu cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc; thường có các từ ngữ cảm thán đi kèm và kết thúc bằng dấu chấm than.

III. Chuẩn bị bài mới

1. Văn bản:

– Đọc văn bản, chú thích và trả lời câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản bài thơ “Đi đường” sgk/39. (Xem hướng dẫn tại đây: Bài thơ Đi đường – Hồ Chí Minh)

– Học thuộc phiên âm, dịch thơ và ghi nhớ của bài thơ

2. Tiếng Việt:

Chuẩn bị bài “Câu trần thuật đơn” . Trả lời các câu hỏi phần tìm hiểu bài trong sgk/ 45 + 46

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.