Hãy giải thích câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”

hay-giai-thich-cau-tuc-ngu-uong-nuoc-nho-nguon
  • Mở bài:

Ca dao tục ngữ là kho tàng trí tuệ của con người. Thông qua những câu nói ngắn gọn, cha ông ta muốn gửi đến con cháu dời sau một kinh nghiệm hay một lời khuyên dạy nào đó. Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” là kết tinh truyền thống biết ơn và tinh thần tương thân tương ái của dan tộc ta từ bao đời nay.

  • Thân bài:

Thế nào là “Uống nước nhớ nguồn”?

Giải thích khái niệm:

* Nước:

+ Nghĩa đen: là vật chất dùng để uống.
+ Nghĩa bóng: là thành quả lao động của con người.

* Nguồn:

+ Nghĩa đen: là nơi xuất phát của dòng nước.
+ Nghĩa bóng: là những người làm ra thành quả lao động.

Ý nghĩa của cả câu tục ngữ:

Câu tục ngữ là một triết lí sống: Khi hưởng thụ mọt thành quả lao động nào đó, phải nhớ ơn và đền ơn xứng đáng những người đem lại thành quả mà ta đang hưởng.

Biểu hiện đạo lí Uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta:
+ Biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã dày công vun đắp hạnh phúc gia đình, dưỡng nuôi con cháu.
+ Biết ơn các vị anh hừng, thương binh, liệt sĩ đã xả thân vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc.
+ Biết ơn thầy cô giáo đã có công dạy dỗ chúng ta nên người.

Tại sao “uống nước” cần phải “nhớ nguồn”?

Trong thiên nhiên và xã hội, không có hiện tượng nào là không có nguồn gốc. Trong cuộc sống, không có thành quả nào mà không có công của một ai đó tạo nên.

Lòng biết ơn đó giúp ta gắn bó với cha mẹ, ông bà, anh em, tập thể… tạo ra một xã hội nhân ái, đoàn kết. Thiếu lòng biết ơn và hành động để đền ơn con người sẽ trở nên ích kỉ, xấu xa và độc ác. Vì vậy, Uống nước nhớ nguồn là đạo lí mà con người phải có, và nó trở thành một truyền thống tốt đẹp của nhân dân.

Nhớ nguồn phải thể hiện như thế nào?

+ Giữ gìn và bảo vệ thành quả của người đi trước đã tạo ra.
+ Sử dụng thành quả lao động đúng đắn, tiết kiệm.
+ Bản thân phải góp phần tạo nên thành quả chung, làm phong phú thêm thành quả của dân tộc, của nhân loại.
+ Có ý thức và có hành động thiết thực để biết đền ơn đáp nghĩa cho những người có công với bản thân, với Tổ quốc.

  • Kết bài:

Không một ai có thể một mình mà tạo ra cả thế giới. Không có một thành quả lao động nò tự  nó tạo ra. tất cả đều do kết tinh sức lao động của con người. Những gì ta đang có và được thụ hưởng hôm nay đều do lớp lớp cha ông từ ngàn xưa để lại. Bởi thế, ta phải có lòng biết ơn, biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị ấy đồng thời tiếp tục để lại cho thế hệ mai sau kế thừa. Uống nước nhớ nguồn mãi mãi là một bài học, một đạo lý sâu sắc cần được giữ gìn.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.