ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút

PHẦN I (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Cảm hứng về cuộc gặp gỡ giữa đoàn quân ra trận với những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ, Nguyễn Đình Thi viết:
“Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường
như quê hương
Vai ác bạc quàng súng trường.

Ðoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa.
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn”.
                              (Lá đỏ – Tháng 12/1974)

a. Phân tích các tầng nghĩa của cụm từ “ào ào lá đỏ” (1 điểm)
b. Tìm và gọi tên 2 biện pháp tu từ có trong đoạn thơ sau: (1 điểm)
“Em đứng bên đường
như quê hương
Vai ác bạc quàng súng trường”.
c. Hình ảnh “Vai áo bạc quàng súng trường” gợi cho em những suy nghĩ gì về hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong và về hình ảnh quê hương thời chống Mỹ?

Câu 2 (3 điểm)
“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” (Đặng Thùy Trâm)
Viết văn bản nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên.

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (4 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tác phẩm văn học trung đại và tác phẩm văn học hiện đại mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

……..Hết…….

Tìm kiếm nhanh

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.