Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm – Ngữ văn 8

dau-ngoac-don-dau-hai-cham

Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm

  • Hướng dẫn bài học:

1. Dấu ngoặc đơn:

Ví dụ sgk/ 134

Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên được dùng để làm gì?

1. Đánh dấu phần giải thích làm rõ họ ngụ ý chỉ ai?

Chỉ người bản xứ

Phần này thường nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn phần được chú thích

Dùng để thuyết minh về một loài động vật mà tên của nó là ba khía được dùng để gọi tên một con kênh, nhằm giúp người đọc hình dung rõ hơn đặc điểm của con kênh này.

Dùng để bổ sung thêm thông tin về Lý Bạch.

Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của những đoạn trích trên có thay đổi không ?.

Không thay đổi vì phần trong dấu ngoặc đơn chỉ là  thông tin  phụ.

Như vậy, dấu ngoặc đơn dùng để làm gì ?

* Ghi nhớ : sgk/134

2. Dấu hai chấm:

Ví dụ sgk/135

Dấu hai chấm trong đoạn trích trên được dùng để làm gì?

a. Báo trước lời đối thoại ( Của Dế Mèn với Dế Choắt và của Dế Choắt với Dế Mèn )

b. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp

+ Đánh dấu phần giải thích lí do thay đổi tâm trạng của tác giả trong ngày đầu tiên đi học.

Dấu hai chấm được dùng để làm gì ?

– Ghi nhớ 2. sgk/

II. Luyện tập:

+ Bài tập thêm: Thêm dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm vào đoạn văn sau cho phù hợp

+ Bài tập 1/135: Giải thích công dụng của dấu ( )

– Đánh dấu phần giải thích

– Đánh dấu phần thuyết minh

– Đánh dấu phàn bổ sung

+ Bài tập2/ 136 : Giải thích công dụng của dấu hai chấm.

– Báo trước phần giải thích

– Báo trước lời thoại

– Báo trước phần thuyết minh

+ Bài tập 3/ 136: Có thể bỏ dấu hai chấm được không?

Có thể bỏ dấu hai chấm vì ý nghĩa cơ bản của câu , đoạn văn không thay đổi.

+ Bài 4/ 137: Có thể thay thế dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được không?

Có thể thay thế dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn. Khi thay thế như vậy, nghĩa của câu cơ bản không thay đổi, nhưng như thế phần trong dấu ngoặc đơn chỉ có tác dụng kèm thêm chứ không thuộc phần nghĩa cơ bản của câu như khi phần này đặt sau dấu hai chấm.

+ Bài tập 5/137 :  Sai, vì phần nằm trong dấu ngoặc đơn chỉ có chức năng giải thích cho một ý nào đó thôi, nó không thể bình đẳng với một câu có ý khác hẳn.

+ Bài tập 6. Viết đoạn văn ngắn (nội dung tùy chọn) có sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

Bình luận