Huớng dẫn cách lập dàn ý bài văn nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm văn học

dan-y-tong-quat-vai-van-phan-tich-nhan-vat-van-hoc

Huớng dẫn lập dàn ý bài văn nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm văn học

  • MỞ BÀI :

Dẫn dắt vấn đề: giới thiệu đôi nét về tác giả (phong cach, sự đóng góp,một chi tiết trong cuộc đời có liên quan đén việc sáng tác…)và đôi nét về tác phẩm (hoàn cảnh ra đời, vị trí của tác phẩm trong toàn bộ  sáng tác…)

Giới thiệu khái quát đặc điểm của nhân vật….

Chuyển ý….

  • THÂN BÀI :

Trước khi đi vào phân tích đặc điểm của nhân vật, ta có thể giới thiệu đôi nét hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật.

Lần lượt phân tích từng đặc điểm của nhân vật. Ta cỏ thể sắp xếp theo một trình tự sau :

1/ Nêu đặc điểm của nhân vật

Lý lẽ – “dẫn chứng”

Lý lẽ – “dẫn chứng”

Lý lẽ – :dẫn chứng”

2/Nêu đặc điểm tiếp theo của nhân

Lý lẽ – “dẫn chứng”

Lý lẽ – :dẫn chứng”

Lý lẽ – :dẫn chứng”

Ta cứ tiến hành tuần tự như vậy cho đến hết các đặc điểm của nhân vật …

Đánh giá chung về nhân vật : (hs có thể lồng vào trong quá trình  phân tích trên)

Gợi ý :

Nhân vật ấy tiêu biểu cho lớp người nào trong xã hội ? tốt hay xấu… cao thượng hay thấp hèn?…

Bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ xoay quanh những đăc điểm của nhân vật…

Có thể nêu một vài cảm nghĩ của bản thân về tác giả trong việc xây dựng nhân vật

Đánh giá về nghệ thuật :

Gợi ý : hs có thể đánh giá, cảm nhận về nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật, cách miêu tả nội tâm nhân vật, ngôn ngữ nhân vật….

  • KẾT BÀI :

Khẳng định lại đặc điểm của nhân vật…

Liên hệ thực tế – liên hệ bản thân ….

Tìm kiếm nhanh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.