nghi-luan-long-nhan-ai

Nghị luận về ý nghĩa của Lòng nhân ái

12/09/2018 Dương Lê 0

Lòng nhân ái là một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy. Mỗi người chúng ta hãy biết sống sẻ chia, mở rộng lòng mình ra để cứu giúp những con người nghèo khổ bẩt hạnh

nghi-luan-ve-y-thuc-tu-chu-ban-than

Nghị luận về ý thức tự chủ bản thân

11/09/2018 Dương Lê 1

Tự chủ bản thân là bước đầu hình thành đức tính tự lập. Người có tính tự lập sẽ làm chủ được sự nghiệp, làm chủ cuộc đời. Chỉ những ai biết tự chủ bản thân thì mới thực sự được tự do.