nghi-luan-long-nhan-ai

Nghị luận về ý nghĩa của Lòng nhân ái

12/09/2018 Dante 0

Lòng nhân ái là một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy. Mỗi người chúng ta hãy biết sống sẻ chia, mở rộng lòng mình ra để cứu giúp những con người nghèo khổ bẩt hạnh

suy-nghi-ve-loi-song-co-trach-nhiem

Suy nghĩ về lối sống có trách nhiệm với bản thân

11/09/2018 Dante 0

Sống có tinh thần trách nhiệm là một lối sống đúng đắn, vững mạnh, cần phải được cổ động và thực hiện phổ biến trong cộng đồng. Mỗi con người cần phải sống có trách nhiệm để góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.