dong-vai-nguoi-linh-ke-lai-bai-tho-dong-chi-cua-chinh-huu

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu

15/11/2017 Dante 3

Cuộc chiến nào chẳng có mất mất hy sinh. Nhiều đồng chí của tôi đã ngã xuống. Họ không chết. Họ hóa thân vào với đất nước, để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng. Họ là những người anh hùng của thế kỉ. Tên tuổi của họ mãi mãi sẽ được tổ quốc vinh danh.