tom-tat-chuan-xac-van-ban-truyen-ngu-van-9

Tóm tắt chuẩn xác văn bản truyện hiện đại Ngữ văn 9

12/09/2018 Dante 0

Yêu cầu tóm tắt một tác phẩm truyện phải đảm bảo chuẩn xác nội dung, các sự kiện chính, có nhận xét đnahs giá về nội dung và nghệ thuật. Qua một bài tóm tắt giúp người đọc hiểu sơ lược về tác phẩm, đồng thời gây được hứng thú, thu hút người đọc.