on-tap-tieng-viet-lop-8-hoc-ky-1

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 học kỳ 1

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 học kỳ 1. Trường từ vựng. Từ tượng hình từ tượng thành. Từ địa phương và biệt ngữ xã hội. Trợ từ thán từ. Tình Thái từ. Nói quá. Nói giảm nói tránh. Câu ghép. Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm

tim-hieu-bai-toan-dan-so

Văn bản Bài toán dân số

Bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại. Thực chất, đó chỉ là một sự liên quan mà tác giả giả định, chứ thực chất, đó là một thử thách trong câu chuyện ban thưởng từ xa xưa.