tim-hieu-bai-toan-dan-so

Văn bản Bài toán dân số

Bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại. Thực chất, đó chỉ là một sự liên quan mà tác giả giả định, chứ thực chất, đó là một thử thách trong câu chuyện ban thưởng từ xa xưa.