song-biet-ton-trong-le-phai

Sống biết tôn trọng lẽ phải

10/11/2017 Dương Lê 1

Con người luôn sống trong tập thể, cộng đồng. Không ai có thể một mình mà tạo nên thế giới. Tôn trọng lẽ phải giúp con người cân bằng và bảo vệ các lợi ích của mình và của người khác.

xay-dung-tinh-ban-trong-sang-chan-thanh

Nghị luận Xây dựng tình bạn trong sáng

09/11/2017 Dương Lê 3

Tình bạn khẳng định mối liên hệ của bản thân đối với xã hội. Bạn bè cũng là động lực để chúng ta tiến bộ và thành công. Bởi thế, hãy biết xây dựng tình bạn trong sáng, vững mạnh trong cuộc sống này