tim-hieu-bai-tho-hoi-huong-ngau-thu-cua-ha-tri-chuong

Tìm hiểu bài thơ Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương

03/11/2018 Dương Lê 0

Khách lạ ngay chính quê hương mình. Đây là qui luật tự nhiên, giờ bạn ông chắc đã còn. Song, tự đáy lòng ông rất tủi buồn vì tình yêu quê hương dồn nén hơn 50 năm giờ được đáp đền là thế. Nên nhi đồng hớn hở bao nhiêu thì nhà thơ sầu muộn bấy nhiêu.