vi-sao-hoc-sinh-phai-biet-vang-loi-cha-me-thay-co

Học sinh phải biết vâng lời cha mẹ và thầy cô

11/09/2018 Dương Lê 0

Những ai không có cha mẹ, người đó thật bất hạnh. Những ai không được lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô quả thật là một mất mát rất lướn. Bởi những điều cao quý và thiêng liêng đó, chúng ta phải biết vâng lời cha mẹ và thầy cô