nghi-luan-duc-tinh-le-phep

Nghị luận Đức tính lễ phép

14/03/2017 Dương Lê 5

Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa trọng tình. Nhân dân ta rất đề cao tình nghĩa trong cuộc sống. Đức tính lễ phép là cái đầu tiên và quan trọng nhất trong các đức tính

nghi-luan-duc-tinh-ki-luat

Nghị luận Tính kỉ luật

13/03/2017 Dương Lê 4

Tính kỉ luật giúp con người xác định rõ ràng mục tiêu cần hướng đến, vạch rõ kế hoạch và tập trung được mọi nguồn sức mạnh để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu