do-len-nguyen-duy

Đò lèn – Nguyễn Duy

11/09/2018 Dương Lê 0

Bài thơ Đò lèn của Nguyễn Duy giúp ta nhận thức sâu sắc: mỗi cá nhân hãy hướng về nguồn cội của mình; nhìn thẳng vào sự thật nhiều khi nghiệt ngã để rút ra chân lí của cuộc đời.