suy-nghi-ve-goc-nhin-khac-suy-nghi-khac

Suy nghĩ về ý nghĩa của góc nhìn khác, suy nghĩ khác

06/10/2018 Dante 1

Sáng tạo là động lực của sự tiến bộ. Hãy là người luôn tích cực cho ra muôn ngàn góc nhìn để nhận xét một sự việc, sự vật. Để trở thành một người thành công ta không phải chỉ có một góc nhìn mà là rất nhiều góc nhìn.

tai-nguyen-lon-nhat-cua-con-nguoi-la-thoi-gian

Tài nguyên lớn nhất của con người là thời gian

29/09/2018 Dante 1

Thời gian là vô giá. Hãy trân trọng thời gian hơn nữa. Làng phí thời gian là sự lãng phí lớn nhất của con người. Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị đích thực của cuộc sống

suy-nghi-ve-van-de-su-dung-dien-thoai-qua-cau-noi-cua-bill-gate

Người lớn thường chỉ nghĩ đến lợi ích to lớn của thiết bị điện tử mang lại mà thường không để ý đến những tác hại con trẻ có thể gặp phải nêsu tiếp xúc quá sớm và quá nhiều (Gill Gate)

11/09/2018 Dante 0

Điện thoại là con dao hai lưỡi. Ngoài những ích lợi nó, nó còn trở nên gây nghiện với nhiều người. Bây giờ không khó nhìn thấy những  người vừa đi vừa cấm cúi nhìn điện thoại.

suy-nghi-ve-tinh-thien-va-tinh-ac-cua-con-nguoi

Suy nghĩ về tính thiện và ác của con người

11/09/2018 Dante 0

Thiện và ác phải đâu trời tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Bởi thế, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Mỗi ngày đều rèn luyện thiện tính, làm những việc tốt đẹp thì ai ai cũng trở nên lương thiện

suy-nghi-ve-tinh-ki-luat-cua-hoc-sinh-ngay-nay

Suy nghĩ về tính kỉ luật của học sinh ngày nay

11/09/2018 Dante 0

Kỉ luật là một đức tính cần thiết có ở mọi học sinh. Có tính kỉ luật bản thân mới kiên trì, tự tin trong công việc. Không có tính kỉ luật nhất định học sinh sẽ thất bại trong học tập và trong cuộc sống.