suy-nghi-ve-van-de-su-dung-dien-thoai-qua-cau-noi-cua-bill-gate

Người lớn thường chỉ nghĩ đến lợi ích to lớn của thiết bị điện tử mang lại mà thường không để ý đến những tác hại con trẻ có thể gặp phải nêsu tiếp xúc quá sớm và quá nhiều (Gill Gate)

11/09/2018 Dương Lê 0

Điện thoại là con dao hai lưỡi. Ngoài những ích lợi nó, nó còn trở nên gây nghiện với nhiều người. Bây giờ không khó nhìn thấy những  người vừa đi vừa cấm cúi nhìn điện thoại.

suy-nghi-ve-tinh-thien-va-tinh-ac-cua-con-nguoi

Suy nghĩ về tính thiện và ác của con người

11/09/2018 Dương Lê 0

Thiện và ác phải đâu trời tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Bởi thế, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Mỗi ngày đều rèn luyện thiện tính, làm những việc tốt đẹp thì ai ai cũng trở nên lương thiện