tac-gia-nguyen-trai

Tác giả Nguyễn Trãi

04/09/2018 Dương Lê 0

Nguyễn Trãi là một anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm có nhưng lại là người phải chịu những oan thảm khốc nhất dưới thời phong kiến. Ông là nhà thơ, nhà văn kiệt xuất, là danh nhân văn hóa thế giới.

dai-cao-binh-ngo-nguyen-trai

Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi

04/09/2018 Dương Lê 0

Dân tộc ta chiến đấu chống xâm lược là nhân nghĩa, là phù hợp với nguyên lí chính nghĩa thì sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt cũng là một chân lí khách quan phù hợp với nguyên lí đó.