mot-gia-dinh-hanh-phuc

Suy nghĩ về tình cảm gia đình

08/01/2019 Dante 0

Hiếu thảo là nguồn gốc của hạnh phúc gia đình. Không ai có thể phù nhận giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình. Đó là mối dây gắng kết những con người cùng huvết thống.

nghi-luan-long-khiem-ton

Nghị luận về ý nghĩa của lòng khiêm tốn

11/09/2018 Dante 1

Sống có lòng khiêm tốn, biết tôn trọng người khác, cư xử cởi mở, hòa đồng thân thiện là một lối sống đẹp, tự nâng cao giá trị của chính mình, luôn thành công trong lĩnh vực giao tiếp, được mọi người yêu quý coi trọng