Danh mục: Văn mẫu 10

Chuyên mục van-mau-10 tập trung các bài văn nghị luận về đời sống xã hội, nghị luận đạo lí tư tưởng và nghị luận tác phẩm văn học ở chương trình lớp 10 thpt. Ở lớp 10, học sinh tiếp tục nâng cao và hoàn thiện hiểu biết về các thể loại văn học dân gian của dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Chúng tôi, với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu,đã bám sát chương trình và mở rộng tri thức qua các bài viết nhằm giúp các em có được những bài viết tốt nhất.