gioi-thieu-tac-gia-ho-chi-minh

Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh

08/09/2018 Dương Lê 0

Hồ Chí Minh là một nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh không tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ

gioi-thieu-nha-tho-to-huu

Giới thiệu nhà thơ Tố Hữu

28/07/2018 Dương Lê 0

Tố Hữu là một nhà thơ lớn, là cánh chim đầu đàn của dòng văn học cách mạng Việt Nam thế kỉ 20. Những tác phẩm của Tố Hữu có giá trị thức đẩy cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc.