gioi-thieu-tac-gia-ho-chi-minh

Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh

08/09/2018 Dante 0

Hồ Chí Minh là một nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh không tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ