on-tap-tieng-viet-lop-8-hoc-ky-1

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 học kỳ 1

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 học kỳ 1. Trường từ vựng. Từ tượng hình từ tượng thành. Từ địa phương và biệt ngữ xã hội. Trợ từ thán từ. Tình Thái từ. Nói quá. Nói giảm nói tránh. Câu ghép. Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm

suy-nghi-thich-mọt-bai-tho-theo-toi-nghi-truoc-het-la-thich-mọt-cach-nhin-mọt-cach-nghi-mọt-cach-xuc-cam-mọt-ca

Suy nghĩ: “Thích một bài thơ, theo tôi nghĩ, trước hết là thích một cách nhìn, một cách nghĩ, một cách xúc cảm, một cách nói, nghĩa là trước hết là thích một con người”

Suy nghĩ: “Thích một bài thơ, theo tôi nghĩ, trước hết là thích một cách nhìn, một cách nghĩ, một cách xúc cảm, một cách nói, nghĩa là trước hết là thích một con người”

tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-chung-minh-phong-cach-van-hoc-bieu-hien-truoc-het-o-cach-nhin-cach-cam-thu

Qua tùy bút Người lái đò sông Đà, hãy chứng minh: “phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả”.

Qua tùy bút Người lái đò sông Đà, hãy chứng minh: “phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả”.

tuoi-tr-la-dac-an-vo-gia-cua-tao-hoa

Suy nghĩ: “Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng”

“Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng”. Hãy biết quý trọng tuổi thanh xuân của mình và đừng để nó đi qua cuộc đời bạn một cách lặng lẽ.