dac-diem-the-loai-kich

Đặc điểm thể loại kịch

23/12/2018 Dante 0

Khái niệm: Chèo là loại kịch hát – múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu, thường được biểu diễn ở sân đình nên còn được gọi là chèo sân đình. (Xem ngay)