ket-thuc-tac-pham-truyen-kieu-nguyen-du-viet-loi-que-gop-nhat-dong-dai-mua-vui-cung-duoc-mot-trong-canh-voi-nhung-trai-nghiem-trong-qua-trinh-doc-van-va-hoc-van-anh-chi-suy-nghi-nhu-the-nao

Kết thúc tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du viết: “Lời quê góp nhặt dông dài. Mua vui cũng dược một trống canh. Với những trải nghiệm trong quá trình đọc văn và học văn, anh (chị) suy nghĩ như thế nào về những ý kiến trên?

Giải thích: . Lời quê: lời nói bình dân, quê mùa. ý nói tầm thương. Mua vui: chỉ có ý nghĩa góp vui, không có ý nghĩa giáo hóa, răn dạy hay thấu cảm. Đây