tu-hieu-biet-ve-truyen-kieu-hay-lam-ro-y-kien-mau-chay-o-dau-ngon-but-nuoc-mat-tham-o-tren-to-giay-khien-ai-doc-den-cung-tham-thia-ngam-ngui-dau-don-nhu-dut-ruot

Từ hiểu biết về Truyện Kiều, hãy làm rõ ý kiến: “Máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột”

Từ hiểu biết về Truyện Kiều, hãy làm rõ ý kiến: “Máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột”

phan-tich-kho-2-bai-tho-vieng-lang-bac-678

Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác

Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác. Không một lời ngợi ca nhưng người đọc cảm nhận được lòng kính yêu vô hạn và sự tôn vinh tột đỉnh của nhà thơ dành cho lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc