giai-thich-doi-cho-sach-rach-cho-thom

Giải thích: Đói cho sạch, rách cho thơm

05/06/2018 Dương Lê 0

Ca dao tục ngữ là kho tàng trí tuệ của con người. Mượn những câu nói ngắn gọn, xúc tích, cha ông ta gửi gắm ở trong đó biết bao bài học quý báu. Câu tục ngữ “đói cho sạch rách cho thơm” khẳng định mạnh mẽ vai trò ấy.