ru em đã mấy mùa trăng

Ru em!

16/07/2017 Dương Lê 0

Ru em! À ơi …lặng lẽ nơi này Ru tình, ru chẳng cạn ngày nhớ thương. Em đi bỏ mặc con đường Vườn xưa như […]