Câu chuyện Giá trị cốt lõi của đời người

08/04/2017 Dương Lê 0

Vị Giáo sư bước vào lớp học, lặng lẽ đến bên bàn dành cho giáo sư. Lớp học vẫn nhón nháo. Giáo sư lấy từ trong cặp ra một cía cốc thủy tinh hình vuông. Tiếng ồn ào nhỏ dần. Tiếp đến giáo sư lấy ra một chiếc bịch có chứa những quả bóng gôn và bỏ hết những quả bóng vào trong cốc…