Excel

Hướng dẫn các cách tính tiền điện trong excel mới nhất 2020 – Đào tạo nhân sự, Quản trị nhân sự, quản trị nhân lực

5264

[Excel căn bản] Bài tập về hàm IF có chỉ dẫn giải chi tiết – Trong Serie Excel căn bản trước đây mình có chỉ dẫn các bạn hướng dẫn dùng hàm IF trong Excel, thường xuyên trong post này mình sẽ tut các bạn phương pháp dùng hàm IF để giải một số bài tập trong Excel, về cơ bản khi các bạn đi thi tín chỉ tin học văn phòng ngày nay thì nó chỉ gói gọn các hàm căn bản như hàm IF, hàm Hlookup, hàm Vlookup, hàm And, hàm Or… để các bạn đủ nội lực nắm bắt được hàm IF tốt hơn trong bài viết này mình sẽ chỉ dẫn các bạn sử dụng hàm IF để giải quyết một số bài tập đơn trong Excel.

Nói về cách dùng hàm IF thì có rất nhiều mẹo biến hóa, bạn có thể hòa hợp hàm IF với nhiều hàm khác nhau để giải quyết yêu cầu của bài toán, không những thế nếu bạn chỉ dừng lại ở mức tin học văn phòng thì tôi tin chắc rằng nếu bạn tham khảo Serie Excel căn bản của mình là bạn đủ sức khắc phục các bài tập một hướng dẫn không khó khăn.

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF

Giống như mình đang đề cập bên trên để các bạn nắm rõ hơn về hướng dẫn dùng hàm rà soát điều kiện IF, trong post này mình sẽ mô tả cho các bạn một bài tập cụ thể về cách sử dụng hàm IF để giải quyết bài toán, nào chúng ta cùng nghiên cứu bài tập như sau!

Bài tập: Cho BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN

Yêu cầu

1. Dựng lại trị giá cho cột Định Mức, biết rằng: Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150

2. Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng: Tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ

3. Tính Tiền Điện biết rằng: Tiền Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:

– Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính giá 450 đ/KW

– Trái lại : Cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

4. Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

5. Tính Phải Trả = Tiền Điện + Thuê Bao

6. Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

#Hướng giải

Câu 1: Cột định mức = (Nếu khu vực = 1 là 50, nếu khu vực = 2 là 100, còn lại là 150).

Giống như vậy công thức sẽ là: =IF(C4=1;50;IF(C4=2;100;150)) (ở đây ô C4 chính là ô tại vị trí dòng thứ 4 cột C chính là ô Khu vực).

XEM THÊM Chỉ số eps cơ bản là gì? Mẹo cách tính chỉ số eps đúng cách

Câu 2: Điện tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ với câu này thì quá rạch ròi.

Giống như vậy phương thức sẽ là: =E4-D4 (Ở đây ô E4 chính là ô dữ liệu đầu tiên trong cột “Số mới”, ô D4 chính là ô dữ liệu đầu tiên trong cột “Số cũ”).

Câu 3: Tiền Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá (biết rằng nếu KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức thì đơn giá sẽ là 450, ngược lại nếu vượt quá định mức thì số KW vượt quá đó sẽ là 800 và số KW định mức luôn luôn là 450)

Giống như vậy mẹo sẽ là: =IF(G4<=F4;G4*450;(F4*450)+((G4-F4)*800)) (ở đây ta sẽ so sánh cột “Định mức” với “Tiêu thụ” nếu “Tiêu thụ” nhỏ hơn hoặc bằng định mức thì ta lấy “Tiêu thụ” * 450, ngược lại ta sẽ get cột (“Định mức” * 450) + (“Tiêu thụ” – “Định mức”) * 800)).

Câu 4: Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Như vậy cách thức sẽ là: =5%*H4 (ở đây ô H4 chính là ô tại vị trí loại thứ 4 cột H chính là ô Tiền điện).

Câu 5: Phải Trả = Tiền Điện + Thuê Bao

Giống như vậy phương thức sẽ là: = H4+I4 (quá đơn giản)

Câu 6: Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Như vậy phương thức sẽ là: =Sum(G4:G9) (dùng công thức Sum để tính tổng sau khi thực hiện xong chỉ cần kéo và thả).

3 ( 1 bình chọn )

Dương Lê

https://duongleteach.com
Chuyên review khóa học online tốt nhất hiện nay. Chia sẻ kinh nghiệm học online

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

Thứ 5

27/04/2021 00:00

Mã miễn phí vận chuyển 5.5 Shopee

Tại địa điểm

Duongleteach.com

Chủ đề