Toán học

các bước vẽ đồ thị hàm số y=ax2 | Dương Lê

1952

Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0): lý thuyết, các dạng bài tập có đáp án

Lý thuyết Đồ thị hàm số y = ax2 hay, chi tiết

1. Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O.

+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất cảu đồ thị.

2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Lập bảng giá trị (thường từ 5 đến 7 giá trị) tương ứng giữa x và y.

Bước 3: Vẽ đồ thị và kết luận.

* Chú ý: vì đồ thị hàm số y =ax2 (a ≠ 0) luôn đi qua gốc tọa độ O và nhận trục Oy làm trục đối xứng nên khi vẽ đồ thị của hàm số này , ta chỉ cần tìm một số điểm bên phải trục Oy rồi lấy các điểm đối xứng với chúng qua Oy.

3. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Vẽ đồ thị hàm số y = x2.

Tập xác định: x ∈ R

Bảng giá trị tương ứng của x và y

x 0 1 -1 2 -2 y = x2 0 1 1 4 4

Trên mặt phẳng tọa độ, lấy các điểm O(0;0): A(1; 1); B (-1; 1); C(2; 4) và D( -2;4) rồi lần lượt nối chúng để được đường cong như hình dưới đây.

Đồ thị của hàm số y = x2:

Lý thuyết Đồ thị hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0) - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất2 (a ≠ 0) – Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất” />

Câu 2: Vẽ đồ thị hàm số y = -(1/2)x2

Tập xác định: x ∈ R

Bảng giá trị tương ứng của x và y

x 0 1 -1 2 -2 y = -(1/2)x2 0 -1/2 -1/2 -2 -2

Đồ thị

Lý thuyết Đồ thị hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0) - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất2 (a ≠ 0) – Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất” />

Trên mặt phẳng tọa độ lấy các điểm

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Nối các điểm đó ta được đường cong như hình vẽ dưới đây là đồ thị hàm số

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

B. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho hàm số y = ax2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của y khi x đi từ -2017 đến 2018

Câu 2: Cho hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án . Tìm giá trị nhỏ nhất của y khi đi từ đến 2.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol (P): y = 2×2 . Vẽ đồ thị parabol (P)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

  • Lý thuyết Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Phương trình bậc hai một ẩn
  • Lý thuyết Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Lý thuyết Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Công thức nghiệm thu gọn

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại duongleteach.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Dương Lê

https://duongleteach.com
Chuyên review khóa học online tốt nhất hiện nay. Chia sẻ kinh nghiệm học online

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

Thứ 5

27/04/2021 00:00

Mã miễn phí vận chuyển 5.5 Shopee

Tại địa điểm

Duongleteach.com

Chủ đề